Statement SCA betreffende finales koffie kampioenschappen 2023

Statement SCA betreffende finales koffie kampioenschappen 2023

Tilly van Arendonk
Door Tilly van Arendonk

(English version below)

9 jaar lang mochten onze finalisten schitteren op het podium van het Amsterdam Coffee Festival. Onder het toeziend oog van vele koffieprofessionals, -liefhebbers en bezoekers mochten zij laten zien dat ze het in zich hadden om naar de wereldkampioenschappen te gaan. 9 jaar lang heeft het bestuur van de SCA Nederland prettig samengewerkt met Allegra om de wedstrijden tot in perfectie te organiseren. Maar, aan elke periode komt een eind. Er is geen twijfel over mogelijk dat de afgelopen jaren, voor zowel Allegra als voor SCA Nederland, financieel uitdagend zijn geweest. In 2023 zullen de finales van de Nederlandse koffiekampioenschappen jammer genoeg niet meer plaatsvinden op het ACF.

Uiteraard zijn we achter de schermen hard bezig met het een nieuwe locatie. We houden alle betrokken partijen op de hoogte.
We begrijpen dat dit wellicht veel vragen oproept. Alle vragen kunnen gesteld worden via: evenementen@scanederland.coffee

English version:
For 9 years, our finalists have shined on the stage of the Amsterdam Coffee Festival. Under the watchful eye of many coffee professionals, coffee enthusiasts, and visitors, they had the chance to show that they had what it takes to go to the world championships. For 9 years, the board of the SCA Netherlands has worked tightly with Allegra to organize the competitions to perfection. But every period comes to an end. There is no doubt that the past few years have been financially challenging for both Allegra and SCA Nederland. In 2023, the finals of the Dutch coffee championships will unfortunately no longer take place at the Amsterdam Coffee Festival.

Of course we are working very hard behind the scenes to find a new location. We will keep all parties involved informed.
We understand that this may raise many questions. All questions can be asked trough: evenementen@scanederland.coffee